Liên hệ

Cơ sở Nhôm Sắt: Minh Tuấn

Địa chỉ: 60/9 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0393.786.818
Email: nhomsatminhtuan@gmail.com

Liên hệ