Các công trình cửa Nhôm Xingfa đã thực hiện trong thời gian qua.

FILE_20220805_213211_20220612_134049913
Cửa Xingfa 4 cánh đẩy
FILE_20220805_213211_20220620_104219809
Cửa xingfa 02 cánh
FILE_20220805_213210_20220612_134103728
Cửa xingfa 4 cánh

cropped logo Recovered

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cơ sở Nhôm Sắt: Minh Tuấn
Địa chỉ: 60/9 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0393.786.818
Email: nhomsatminhtuan@gmail.com

Liên hệ