Các công trình cửa Nhôm – Kính đã thực hiện trong thời gian qua.

Tủ nhôm y tế
Mẫu 2
Cửa nhôm kính 2 cánh
Mẫu 4
Tủ y tế
Mẫu 5
Cửa nhôm kính 2 cánh
cropped logo Recovered
Logo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cơ sở Nhôm Sắt: Minh Tuấn
Địa chỉ: 60/9 Nguyễn Xuân Nhĩ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0393.786.818
Email: nhomsatminhtuan@gmail.com

Liên hệ